۹ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان موضوعات و مسایل ویژه نشست‌های اندیشه‌ورزی تربیتی پردیس تربیتی توانا

۷ شهریور ۱۳۹۸

مراسم جشن تکلیف؛ آسیب‌شناسی و ویژگی‌های الگوهای مطلوب آن

۷ شهریور ۱۳۹۸

تربیت و معنویت

۷ شهریور ۱۳۹۸

نشست نقد و ارزیابی زمین بازی کودک طراحی شده در پردیس (باغ طوطی)