معرفی

پردیس تربیتی توانا برای بهره‌گیری از توشه‌ی صاحبان نظر و تجربه در تعلیم و تربیت برگزاری سلسله «نشست‌های اندیشه‌ورزی تربیتی» را در دستور دارد. هدف از این نشست‌ها، بررسی عمیق‌تر مسایل و موضوعاتی است که عمل تعلیم و تربیت درگیر آن‌هاست و کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. تلاش بر آن است که این بررسی سویه‌ی کاربردی نیز داشته باشد و تا حد ممکن به ارائه راه‌حل‌های ایجابی نیز برسد.

تا کنون نیز چهار نشست تخصصی با موضوعات «زمین بازی و بازی‌های تربیتی کودکانه»، «تربیت و معنویت: چارچوب معنویت‌افزایی برنامه‌های تربیتی» و «جشن تکلیف» را با حضور 20 صاحب نظر و صاحب تجربه برگزار نموده است.

اکنون در طراحی و برگزاری ادامه این نشست‌ها از شما یاری می‌طلبیم:

شما چه موضوعات و مسائلی را برای بررسی در این نشست‌ها پیشنهاد می‌دهید؟

 

 

 

قبول شرایط و ثبت نام