۲۷ شهریور ۱۳۹۸

توانا در یک نگاه

۷ شهریور ۱۳۹۸

مراسم جشن تکلیف؛ آسیب‌شناسی و ویژگی‌های الگوهای مطلوب آن

۷ شهریور ۱۳۹۸

تربیت و معنویت

۷ شهریور ۱۳۹۸

نشست نقد و ارزیابی زمین بازی کودک طراحی شده در پردیس (باغ طوطی)