۲ تیر ۱۴۰۰

تغییر کاربری باغ خوردین

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

«کروما» برای مواجهه تربیتی با «کرونا»

پردیس تربیتی توانا در راستای مأموریت‌های خود اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های تربیتی نوآورانه‌ای متناسب با این شرایط کرده است
۷ مرداد ۱۳۹۹

اردوی خانوادگی کروما

۲۹ تیر ۱۳۹۹

گزارش عملکرد پردیس تربیتی توانا

۲۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان ثبت‌نام اردو یک روزه تربیتی

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان ایده برای طراحی زمین بازی نوجوان

۹ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان موضوعات و مسایل ویژه نشست‌های اندیشه‌ورزی تربیتی پردیس تربیتی توانا

۵ شهریور ۱۳۹۸

رویداد تجربه‌نوردی تربیتی ویژه مدیران مدارس امام رضا (ع) برگزار شد

۲ شهریور ۱۳۹۸

حمایت از ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی برتر در جشنواره «ایتات»