۲ تیر ۱۴۰۰

تغییر کاربری باغ خوردین

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

«کروما» برای مواجهه تربیتی با «کرونا»

پردیس تربیتی توانا در راستای مأموریت‌های خود اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های تربیتی نوآورانه‌ای متناسب با این شرایط کرده است
۷ مرداد ۱۳۹۹

اردوی خانوادگی کروما

۲۹ تیر ۱۳۹۹

گزارش عملکرد پردیس تربیتی توانا

۲۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان ثبت‌نام اردو یک روزه تربیتی

۱۶ مهر ۱۳۹۸

اردوی فرهنگی ـ ورزشی دبستان خرد تهران

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

توانا در یک نگاه

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان ایده برای طراحی زمین بازی نوجوان

۹ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان موضوعات و مسایل ویژه نشست‌های اندیشه‌ورزی تربیتی پردیس تربیتی توانا