خدمات اردویی و تربیتییکی از مأموریت‌های پردیس تربیتی توانا، خدمات اردویی و تربیتی به کودکان و نوجوانان و خانواده‌هاست و در این راستا، در چارچوب مأموریتی خود از یک سو طراحی و برگزاری برنامه‌های تربیتی ویژه‌ای را بر اساس خلأهای موجود در دستور قرار داده است و از سوی دیگر با توجه به ظرفیت‌های در اختیار، میزبان برنامه‌ها و انواع اردوهای تربیتی است. با توجه به مأموریت اصلی پردیس و همچنین محدودیت‌های اجرایی، برنامه‌هایی در اولویت قرار دارند که ایده‌ی در عین محوریت تربیت اسلامی در آن‌ها، به لحاظ شیوه‌ها و قالب‌ها خلاقانه و بدیع باشند. بر همین اساس، برنامه‌ها و اردوهای هم‌راستا با مأموریت‌ها و رویکردها و انگاره‌های تربیتی پردیس از تخفیف ویژه و حمایتی برخوردار خواهند بود.

به اطلاع می‌رساند که از تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۰ پردیس تربیتی توانا امکان پذیرش اردوها و برنامه‌های تربیتی را ندارد.