آموزش و توانمندسازی تربیتی


«مربی» کانون تحول و اعمال اثر در نظام تعلیم و تربیت اسلامی است و لذا «توانمندسازی» و «تربیت» مربیان بالقوه و بالفعل نیز اهمیت محوری دارد، این در حالی است که خروجی‌های نظام تربیت معلم کشور به ویژه در بخش رسمی آمادگی و توانمندی لازم برای ایفای احسن این نقش را ندارند و این وضعیت به طور خاص در حوزه پرورشی نامساعدتر است. در این راستا و در ذیل یکی از مأموریت‌های پردیس تربیتی توانا، طراحی و برگزاری دوره‌هایی با هدف توانمندسازی و ارتقای تربیتی مربیان در دستور قرار دارد. بر اساس نیازسنجی و مشورت‌های تخصصی، تلاش شده است که دوره‌هایی کاربردی با کمک صاحبان نظر و تجربه در آن حوزه در قالب‌های کارگاهی و رویدادهای آموزشی و ... طراحی و اجرا گردد که این دوره‌ها در ذیل دو محور کلی «ارائه‌ی نظام‌مند مبانی و نگرش‌های تربیتی مورد نیاز مربیان» و همچنین «آشنا نمودن مربیان با مهارت‌ها، فنون و ابزارهای مختلفِ ارتقای اثربخشی آموزش‌ها و فعالیت‌های تربیتی از جمله در کلاس درس» سازماندهی می‌گردند. علاوه بر این، چون به نقش اساسی خانواده و والدین در تعلیم و تربیت باور داریم، به اقتضا دوره‌هایی نیز برای والدین طراحی و اجرا می‌شود. شایان ذکر اینکه دوره‌های مذکور به طور متناوب و بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته، به‌روزرسانی خواهد شد و از این رو مشتاق پیشنهادهای جامعه تعلیم و تربیت کشور خواهیم بود.
به منظور ثبت‌نام در دوره‌های فعال، لازم است از طریق گزینه‌ی «ثبت‌نام دوره» نمایید. چنان که پیشتر در دوره ثبت‌نام نموده‌اید، به‌منظور پیگیری ثبت‌نام خود و مشاهده وضعیت آن، از طریق گزینه «رهگیری ثبت‌نام» اقدام فرمایید.